Ogłoszenia drobne

To najtańsza i zarazem najpopularniejsza forma dotarcia do potencjalnych klientów.


Wśród 30 rubryk tematycznych „Jarmarku” każdy znajdzie miejsce dla swojej oferty.


  Ogłoszenia płatne oferujemy w każdej rubryce tematycznej. Opłacając ogłoszenie decydujesz jak będzie ono wyglądać. Czy będzie to zwykłe ogłoszenie drukowane czarną czcionką, czy wyróżnisz
  je: kolorem, ramką, tłem, dołączysz do niego zdjęcie. Ogłoszenia płatne zamówić można na dowolną
  ilość tygodni.


   W wybranych rubrykach, oferujemy możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń.
   Jeżeli jednak Twoje ogłoszenie ma charakter komercyjny, czyli dotyczy świadczenia usług,
   sprzedaży o charakterze ciągłym lub sezonowym to za ogłoszenie należy zapłacić.


    Ogłoszenia płatne oferujemy w konkurencyjnych cenach.
    Ogłoszenia drobne długoterminowe to aż 60% upustu cenowego!
    Jeżeli kupujesz ogłoszenie zwykłe, w kolorze, w ramce, na tle lub fotoofertę znajdzie się ono także
    w serwisie: jarmark.com.pl jako ogłoszenie zwykłe.
    Jeżeli ważne jest dla Ciebie by wyróżniało się ono na tle innych oferujemy za dodatkową opłatą możliwość dodania aktywnej strony www lub zamieszczenia ogłoszenia graficznego
    z przekierowaniem na Twoją stronę internetową lub funpage.

     Przekonaj się sam, jakie to proste i skuteczne!cennik www mini


      Zamów ogłoszenie tak jak Ci wygodnie:
      - on-line
      - telefonicznie
      - e-mailem
      - SMS-em
      - osobiście w biurze ogłoszeń
      - pocztą


       Zamówienie powinno zawierać:
       - tekst ogłoszenia
       - dane do wystawienia faktury VAT (nazwa firmy, adres, NIP lub imię i nazwisko, adres)
       - określenie liczby emisji i rodzaju ogłoszenia (zwykłe, kolor, ramka czy fotooferta); na przykład:
       10 emisji w kolorze
       - potwierdzenie wpłaty lub informację o realizacji płatności.
       Na życzenie przesyłamy fakturę pro forma.

        TERMIN ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH PŁATNYCH DO NAJBLIŻSZEGO WYDANIA
        PONIEDZIAŁEK GODZ.10.00.


         Wpłaty proszę realizować na konto: mBank S.A. 38 1140 1010 0000 2421 2300 1079


          Zanim wyślesz zamówienie, upewnij się, czy ogłoszenie jest zgodne
          z zasadami zamieszczania ogłoszeń w prasie drukowanej.
          Masz pytanie? Zadzwoń!


           Skorzystaj z pomocy naszych doradców oraz grafików i zamieść reklamę w tygodniku ogłoszeniowym „Jarmark” w atrakcyjnej graficznej formie.
           Moduł reklamowy doskonale wyeksponuje atuty Twojej oferty.
           Po nasze tygodniki sięga szerokie grono osób prywatnych, firm oraz instytucji.
           To Twoi potencjalnych klienci. Nie ma w regionie drugiej tak rozpoznawalnej marki ogłoszeniowej jak Jarmark.
           Skontaktuj się z nami już dziś! Wykorzystaj siłę naszego dotarcia.


            Gwarantujemy najwyższy poziom obsługi oraz profesjonalnych doradców,
            którzy wspierają naszych Klientów na każdym etapie współpracy.
            Pracujemy dla Ciebie.

            Doradcy ds. reklamy:
            Aneta Kuder, tel. 502 499 554, e-mail: a.kuder@jarmark.com.pl
            Bogusia Stettner, tel. 797 607 978, e-mail: b.stettner@jarmark.com.pl


             KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


             Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

             Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: sekretariat@polskapress.pl.

             We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

             W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

             Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

             * zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),

             * dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,

             * jeśli będą Państwo naszym klientem - prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiać oferty naszych produktów i usług, badać Państwa satysfakcję i opinię,

             * móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,

             * rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk.

             Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również:

             * przedstawiać Państwu informacje handlowe i marketingowe na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

             Jeżeli wyrażą Państwo całkowity sprzeciw marketingowy, wpiszemy Państwa na listę Robinsonów w celu niewykonywania działań marketingowych względem Państwa.

             Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

             Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:

             * przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,

             * przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),

             * istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług, składania ofert, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych, czy też korzystania z naszych uprawnień,

             * mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

             * istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w celu respektowania Państwa decyzji o sprzeciwie marketingowym i prowadzenia "listy Robinsonów".

             Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

             W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

             * naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,

             * podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, bankom, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,

             * innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej,

             * sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

             Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

             Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

             W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

             Dane osobowe w ramach "listy Robinsonów" będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy od złożenia sprzeciwu marketingowego.


             Jakie prawa Państwu przysługują?

             Posiadają Państwo prawo do:

             * żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

             * wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,

             * wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,

             * przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody,

             * jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

             Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

             Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

             DODAJ OGŁOSZENIE

             sprawdź także:

             mapa

             mapa

             drev-imed