ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W PRASIE DRUKOWANEJ tygodniki ogłoszeniowe JARMARK i MOTOjarmark

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Redakcja nie zamieszcza ogłoszeń:

 • firm i osób prywatnych oferujących pracę za granicą bez wymaganych zezwoleń oraz ogłoszeń ;
 • bezpłatnych i płatnych oferujących pracę, której uzyskanie uwarunkowane jest przesłaniem koperty, znaczka lub kwoty pieniężnej;
 • zawierających w tekście sortującym litery i słowa typu: „aaa”, „absolutnie”, „absurdalnie”,
  „!!!” itp.;
 • sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem oraz niezgodnych z charakterem tygodnika.

    II. OGŁOSZENIA PŁATNE


    1. Są to ogłoszenia:

    • dowolnej tematyki: sprzedam, kupię, zamienię, wynajmę, oddam, oferuję usługi, zgubiono itd.;
    • jedno- i wieloemisyjne (maksymalnie roczne);
    • na dowolnie wybrane terminy emisji;
    • zwykłe (czarna czcionka) oraz wyróżnione (kolor, ramka, ramka z tłem, fotooferta, moduł).


    2. Mogą nadać:

    • osoby prywatne;
    • firmy.


    3. Ogłoszenia płatne zamawiać można:

    • osobiście w biurach ogłoszeń;
    • e-mailem - zamówienie powinno zawierać: tekst ogłoszenia, dane do wystawienia faktury VAT oraz potwierdzenie wpłaty (lub dokładną informację o zrealizowanej płatności);
    • przesyłając pocztą tekst ogłoszenia wraz z potwierdzeniem określonej cennikiem zapłaty oraz danymi umożliwiającymi wystawienie faktury vat na zamawiane ogłoszenie;
    • telefonicznie– dla ogłoszeń telefonicznych wymagana jest wpłata na konto podawane e-mailem lub SMS-em maksymalnie do 3 dni od zamówienia;
    • on-line za pośrednictwem strony: ogłoszenia.gratka.pl (wybrane rodzaje);
    • SMS-em wysyłając tekst ogłoszenia do 160 znaków (bez polskich liter) poprzedzony kodem: JAPHAN na numer 7955 (zryczałtowany koszt sms-a 11,07 zł, tj. 9 zł + VAT) zgodnie z regulaminem zamieszczania ogłoszeń za pośrednictwem SMS.


    4. Liczba słów w ogłoszeniu płatnym:

    • ogłoszenia drobne - maksymalnie 20;
    • moduł - ograniczenia wynikające wyłącznie z zamówionej powierzchni.

     III. OGŁOSZENIA BEZPŁATNE


     1. Są to ogłoszenia:

     • typu „sprzedam - kupię - wynajmę - zamienię - oddam za darmo”, z treści których wynika,
      że nie są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
     • jednoemisyjne; UWAGA! Kilka kuponów spiętych razem drukowanych będzie w kolejnych wydaniach gazety;
     • przyjmowane do najbliższego wydania (zgodnie z terminami wydawniczymi);
     • zwykłe (czarna czcionka).


     2. Mogą je nadać:

     • osoby prywatne
      z poniższymi zastrzeżeniami:
      dział tematyczny: „dam pracę”
      Osoby fizyczne mogą nadać ogłoszenie o poszukiwaniu: opiekunki, gospodyni domowej, ogrodnika, zlecić prace remontowo-budowlane i porządkowe.
      Zamieścić je można w gazecie wyłącznie po dostarczeniu treści ogłoszenia wraz
      z kserokopią dowodu osobistego.
      dział tematyczny: „matrymonialne”
      Ich treść nie może naruszać norm zwyczajowych i etycznych.
      Zamieścić je można w gazecie wyłącznie po dostarczeniu treści ogłoszenia wraz
      z kserokopią dowodu osobistego. Kontakt opierać się może na podaniu skrytki pocztowej lub adresu e-mail.
      Ogłoszenia w tej rubryce z kontaktem telefonicznym można nadać wyłącznie jako ogłoszenie płatne (po uprzedniej weryfikacji numeru telefonu kontaktowego).
      dział tematyczny: „zwierzęta”
      Osoby prywatne zamieszczać mogą w tej rubryce wyłącznie ogłoszenia o charakterze „oddam za darmo”.
      Ogłoszenia dotyczące sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011r. o zmianie Ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. nr 106 poz. 1002, z późn. zm. 1) przyjmowane
      są wyłączenie od zarejestrowanych hodowli jako ogłoszenia płatne.
     • firmy
      z poniższymi zastrzeżeniami:
      dział tematyczny „dam pracę”
      wymagamy: podania w treści stanowiska lub charakteru pracy oraz miejscowości, w której pracownik ma być zatrudniony. Ogłoszenie takie należy potwierdzić pieczątką firmy.
      pozostałe działy tematyczne
      Ogłoszenia nie mogą dotyczyć przedmiotu działalności danej firmy.


     3. Ogłoszenia bezpłatne przyjmujemy:

     • na oryginalnych KUPONACH (dowolna liczba)
      - nadsyłanych pocztą do biura ogłoszeń w Bielsku-Białej
      - wrzucanych do skrzynki ogłoszeniowej w Bielsku-Białej na ul. Mickiewicza 19
      (elewacja budynku po lewej stronie drzwi wejściowych)
      - przynoszonych osobiście do biura ogłoszeń w Bielsku-Białej.
      Ogłoszenia dostarczone na kuponach
      ukazują się również w serwisie www.jarmark.com.pl
     • SMS-em wysyłając tekst ogłoszenia do 160 znaków (bez polskich liter) poprzedzony kodem: JABINNE na numer 72355(koszt sms-a 2,46 zł, tj. 2 zł + VAT) zgodnie z regulaminem zamawiania ogłoszeń przez SMS.
      Ogłoszenia dostarczone za pośrednictwem SMS
      ukazują się również w serwisie www.jarmark.com.pl
     • e-mailem (maks. 3 do jednego wydania gazety; wyłącznie od osób fizycznych)
      Pula ogłoszeń e-mailowych do danego wydania jest ograniczona. Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia ogłoszenia do danego numeru przed jego zamknięciem.
      Ogłoszenia zgłaszane telefonicznie przyjmowane są wyłącznie do wydań papierowych
      (nie ukazują się w internecie).
     • telefonicznie (maks. 3 do jednego wydania gazety; wyłącznie od osób fizycznych)
      Pula ogłoszeń telefonicznych do danego wydania jest ograniczona. Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia ogłoszenia do danego numeru przed jego zamknięciem.
      Ogłoszenia zgłaszane telefonicznie przyjmowane są wyłącznie do wydań papierowych
      (nie ukazują się w internecie).


      4. Liczba słów w ogłoszeniu bezpłatnym – maks. 15
      Kupony nie mają określonego okresu ważności.
      Kupon powinien być czytelnie wypełniony drukowanymi literami.


       5. Ogłoszenia bezpłatne nie obejmują w całości działów i poddziałów tematycznych: usługi, turystyka, edukacja, towarzyskie, handel, kredyty.

        IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


        1. Redakcja zastrzega sobie prawo:

        • dokonywania skrótów i zmian stylistycznych,
        • zamieszczania ogłoszeń w rubrykach tematycznych zgodnie z założeniami edytorskimi,
        • stosowania odrębnych cenników dla wybranych działów tematycznych i form ogłoszeniowych (informacje w biurach ogłoszeń tygodnika Jarmark),
        • zamieszczania wybranych ogłoszeń – bezpłatnie lub za dodatkową dopłatą w tytułach, stronach internetowych i serwisach ogłoszeniowych wydawcy, w szczególności w serwisach: jarmark.com.pl, gratka.pl,
        • zmian terminów druku ogłoszeń bezpłatnych,
        • ogłoszenia od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz takie, których treść wskazuje na ich komercyjny charakter są płatne i wydawca zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia takich ogłoszeń jako bezpłatnych,
        • odmówienia druku ogłoszenia bez podania przyczyny,
        • w rubryce „towarzyskie” dodatkowego ograniczenia liczby słów, wskazania puli słów, jakie ogłoszenie może zawierać, stosowania odrębnego cennika dostępnego w biurach ogłoszeń, dodatkowego potwierdzenia wiarygodności ogłoszenia; ogłoszenia nie mogą naruszać norm zwyczajowych i etycznych.


        2. Redakcja nie zwraca nadesłanych ogłoszeń, zdjęć i innych materiałów i dokumentów.


         3. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.


         Wydawca: Polska Press Sp. z o.o. oddział Śląsk w Sosnowcu
         Publikacja ogłoszeń: Tygodnik Ogłoszeniowy "Jarmark"

         DODAJ OGŁOSZENIE

         sprawdź także:

         mapa

         mapa

         drev-imed